Αμίμητη: Ανάρτηση αέρα της BILSTEIN

Η μονάδα ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4: Η μοναδική πλήρως λειτουργική ανάρτηση αέρα σε ασυμβίβαστη ποιότητα αρχικού κατασκευαστή.

Αμίμητη: Ανάρτηση αέρα της BILSTEIN

Σύγκριση τεχνολογιών
Όλοι οι κατασκευαστές
Ζητήστε τώρα υποστήριξη

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της μονάδας ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4

0 % παλιά εξαρτήματα. 0 % κίνδυνος για εσάς!

Οι μονάδες ανάρτησης αέρα της BILSTEIN αποτελούνται 100 % από νέα εξαρτήματα:
 • Νέο ελατήριο αέρα
 • Νέο και υψηλής απόδοσης αμορτισέρ αερίου πίεσης
 • Νέα και πλήρως λειτουργική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου
 • άριστης ποιότητας μεμονωμένα εξαρτήματα σύμφωνα με τα νεώτερα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα

Οι εσωτερικές αξίες είναι αυτές που μετράνε

Τα ποιοτικά πλεονεκτήματα μιας μονάδας ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4 σε σύγκριση με άλλα προϊόντα στην ελεύθερη αγορά συνεργείων
Ανακατασκευασμένο παλιό εξάρτημα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις μονάδες ανάρτησης αέρα η φθορά προσβάλει όλα τα εξαρτήματα. Η ανακατασκευή, δηλαδή η γενική
επισκευή παλιών εξαρτημάτων, μπορεί να είναι μια σκόπιμη και οικονομική εναλλακτική των νέων εξαρτημάτων. Αλλά μόνο όταν
εντός ενός εξαρτήματος είναι εκτεθειμένα σε φθορά μόνο μεμονωμένα στοιχεία του.

Στις μονάδες ανάρτησης αέρα η φθορά προσβάλει όλα τα εξαρτήματα. Η ανακατασκευή, δηλαδή η γενική
επισκευή παλιών εξαρτημάτων, μπορεί να είναι μια σκόπιμη και οικονομική εναλλακτική των νέων εξαρτημάτων. Αλλά μόνο όταν
εντός ενός εξαρτήματος είναι εκτεθειμένα σε φθορά μόνο μεμονωμένα στοιχεία του.

 1. 1. Φυσούνα ελατηρίου αέρα

  Αξονική φυσούνα

  Στην περίπτωση της πρωτότυπης μονάδας ανάρτησης αέρα της BILSTEIN οι περίτεχνες αξονικές φυσούνες της ανάρτησης αέρα προσφέρουν μια άκρως ευαίσθητη συμπεριφορά ταλάντωσης. Σε σύγκριση με τις φυσούνες σταυρωτών στρώσεων πολλών ανακατασκευασμένων προϊόντων αυτές χρειάζονται λιγότερο χώρο για την εξέλιξη και συνεπώς φθείρονται αισθητά λιγότερο.

  Φυσούνα διασταυρούμενων στρώσεων

  Η εδώ παρουσιαζόμενη φυσούνα διασταυρούμενων στρώσεων ενός ανακατασκευασμένου προϊόντος για την Mercedes-Benz W220 δεν μπορεί να εξελιχθεί και να τυλιχθεί επαρκώς. Δεν μπορεί να επιτευχθεί η αυθεντική οδηγική συμπεριφορά και αυτό οδηγεί σε αυξημένη φθορά υλικού. Δεν επιτυγχάνεται η ίδια ευαίσθητη συμπεριφορά ταλάντωσης όπως με μια αξονική φυσούνα.On ne pourra pas atteindre le même comportement de la suspension sensible et souple qu’avec le soufflet de ressort axial.

 2. 2. Αμορτισέρ πίεσης αερίου

  Νέο αμορτισέρ πίεσης αερίου

  Στην μονάδα ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4 χρησιμοποιείται πάντα ένα νέο αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα σε άριστη ποιότητας αρχικού κατασκευαστή. Έτσι διατηρείται η αρχική οδική συμπεριφορά και δεν προκαλούνται επακόλουθες ζημιές από άτακτη φθορά.

  Επαναχρησιμοποιημένο αναλώσιμο εξάρτημα

  Στην περίπτωση ανακατασκευασμένων μονάδων ανάρτησης αέρα αντικαθίσταται μόνο το ελατήριο αέρα. Το παλιό αμορτισέρ παραμένει Αλλά η απόδοση λειτουργίας του αμορτισέρ δεν είναι πια υπολογίσιμη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή οδική συμπεριφορά και σε αυξημένο κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης.

 3. 3. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου

  Νέα βαλβίδα ελέγχου

  Η μονάδα ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4 διαθέτει μια νέα και πλήρως λειτουργική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου. Μόνο έτσι διατηρείται το αυθεντικό αίσθημα οδήγησης της πρώτης ημέρας με όλες τις λειτουργικότητες, σε συνδυασμό με την μακροζωία ενός νέου εξαρτήματος εργοστασίου.

  Ανακατασκευασμένη βαλβίδα ελέγχου

  Συνήθως η βαλβίδα ελέγχου ενός ανακατασκευασμένου προϊόντος έχει ρυθμίσει ήδη για χιλιάδες χιλιόμετρα τη ροή λαδιού. Μόλις όμως διαρρεύσει λάδι, η λειτουργία της μονάδας ανάρτησης αέρα δεν είναι πια δεδομένη. Μόνο η αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων με μια νέα μονάδα εξασφαλίζει και μελλοντικά την πλήρη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος ανάρτησης αέρα.

 1. Αξονική φυσούνα

  Στην περίπτωση της πρωτότυπης μονάδας ανάρτησης αέρα της BILSTEIN οι περίτεχνες αξονικές φυσούνες της ανάρτησης αέρα προσφέρουν μια άκρως ευαίσθητη συμπεριφορά ταλάντωσης. Σε σύγκριση με τις φυσούνες σταυρωτών στρώσεων πολλών ανακατασκευασμένων προϊόντων αυτές χρειάζονται λιγότερο χώρο για την εξέλιξη και συνεπώς φθείρονται αισθητά λιγότερο.

 2. Νέο αμορτισέρ πίεσης αερίου

  Στην μονάδα ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4 χρησιμοποιείται πάντα ένα νέο αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα σε άριστη ποιότητας αρχικού κατασκευαστή. Έτσι διατηρείται η αρχική οδική συμπεριφορά και δεν προκαλούνται επακόλουθες ζημιές από άτακτη φθορά.

 3. Νέα βαλβίδα ελέγχου

  Η μονάδα ανάρτησης αέρα BILSTEIN B4 διαθέτει μια νέα και πλήρως λειτουργική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου. Μόνο έτσι διατηρείται το αυθεντικό αίσθημα οδήγησης της πρώτης ημέρας με όλες τις λειτουργικότητες, σε συνδυασμό με την μακροζωία ενός νέου εξαρτήματος εργοστασίου.

Στις αναρτήσεις αέρα των ανταγωνιστών η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου δεν διαθέτει λειτουργία. Με την
εγκατάσταση ενός δήθεν φθηνότερου ανταλλακτικού μπορεί συνεπώς να συμβεί, να στερήσετε στον πελάτη σας
όλες τις λειτουργίες του συστήματος ανάρτησής του και να διακινδυνέψετε την απώλεια της ασφάλειας οδήγησης.

Στις αναρτήσεις αέρα των ανταγωνιστών η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου δεν διαθέτει λειτουργία. Με την
εγκατάσταση ενός δήθεν φθηνότερου ανταλλακτικού μπορεί συνεπώς να συμβεί, να στερήσετε στον πελάτη σας
όλες τις λειτουργίες του συστήματος ανάρτησής του και να διακινδυνέψετε την απώλεια της ασφάλειας οδήγησης.

 1. 1. Χώροι λειτουργίας

  Όπως στον κατασκευαστή

  Μόνο στη μονάδα ανάρτησης αέρα της BILSTEIN οι χώροι λειτουργίας αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Έτσι δεν μειώνεται μόνο η φθορά, αλλά διασφαλίζεται πάντα η ιδανική συμπεριφορά ταλάντωσης.

  Αποκλίνουσες διαστάσεις

  Σε μερικά προϊόντα των ανταγωνιστών μήτε ο χώρος λειτουργίας του ελατηρίου αέρα μήτε ο χώρος λειτουργίας του αμορτισέρ συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Δεν αντιστοιχούν στην αρχική κατασκευή.

 2. 2. Τεχνολογία αμορτισέρ

  Αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα

  Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αμορτισέρ του αρχικού εξοπλισμού είναι για παράδειγμα η ηλεκτρονική ρύθμιση δύναμης απόσβεσης, που χρησιμοποιείται στο αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα για την Mercedes-Benz W220. Σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές η BILSTEIN χρησιμοποιεί για τη μονάδα ανάρτησης αέρα B4 πάντα τα αμορτισέρ του αρχικού εξοπλισμού.

  Παθητικό αμορτισέρ διπλού σωλήνα

  Οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν συχνά μόνο ένα παθητικό αμορτισέρ πίεσης αερίου διπλού σωλήνα, που δεν διαθέτει ηλεκτρονική βαλβίδα ελέγχου. Στον αρχικό εξοπλισμό όμως χρησιμοποιείται το υψηλής απόδοσης αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα της BILSTEIN με ηλεκτρονική ρύθμιση της δύναμης απόσβεσης.

 3. 3. Τεχνολογία ελέγχου

  Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου

  Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές η BILSTEIN χρησιμοποιεί πάντα μια νέα και πλήρως λειτουργική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια οδήγησης του οχήματος και οι πελάτες απολαμβάνουν τις λειτουργίες που επέλεξαν και πλήρωσαν κατά την αγορά του οχήματος.

  Σύστημα έλεγχου χωρίς λειτουργία

  Στους ανταγωνιστές συχνά δεν υπάρχει βαλβίδα ελέγχου και έτσι δεν λαμβάνει χώρα η ηλεκτρομαγνητική ρύθμιση της δύναμης απόσβεσης. Οι ηλεκτρομαγνήτες εγκαθίστανται μόνο για να προσποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα την ύπαρξη της λειτουργικότητας του ελέγχου.

 1. Όπως στον κατασκευαστή

  Μόνο στη μονάδα ανάρτησης αέρα της BILSTEIN οι χώροι λειτουργίας αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Έτσι δεν μειώνεται μόνο η φθορά, αλλά διασφαλίζεται πάντα η ιδανική συμπεριφορά ταλάντωσης.

 2. Αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα

  Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αμορτισέρ του αρχικού εξοπλισμού είναι για παράδειγμα η ηλεκτρονική ρύθμιση δύναμης απόσβεσης, που χρησιμοποιείται στο αμορτισέρ πίεσης αερίου μονού σωλήνα για την Mercedes-Benz W220. Σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές η BILSTEIN χρησιμοποιεί για τη μονάδα ανάρτησης αέρα B4 πάντα τα αμορτισέρ του αρχικού εξοπλισμού.

 3. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου

  Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές η BILSTEIN χρησιμοποιεί πάντα μια νέα και πλήρως λειτουργική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια οδήγησης του οχήματος και οι πελάτες απολαμβάνουν τις λειτουργίες που επέλεξαν και πλήρωσαν κατά την αγορά του οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την μπροσούρα προϊόντων μας (PDF )

Download Brochure

Χέρι-χέρι τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Βέλτιστη μεταφορά καινοτομιών από τον αρχικό εξοπλισμό για τέλεια αντικατάσταση προϊόντων σειράς
 • Mercedes-Benz

  Εδώ και 60 χρόνια σχεδόν η Mercedes-Benz και η BILSTEIN είναι συνοδοιπόροι στη μετεξέλιξη υπερσύγχρονων συστημάτων ανάρτησης. Έτσι και στην εισαγωγή της πρώτης ενεργής μονάδας ανάρτησης αέρα για την Mercedes-Benz S-class W220.

 • BMW

  Για να αυξήσει την τυπική για την BMW ευχαρίστηση κατά την οδήγηση, η BMW χρησιμοποιεί σε όλο και περισσότερα μοντέλα την τεχνολογία ανάρτησης αέρα. Προς στιγμή προσφέρουμε εφαρμογές για τα μοντέλα BMW 5 Touring (E39), την BMW Σειρά 7 (E65, E66, E67) και την BMW X5 (E53).

 • Land Rover

  Η ανάρτηση αέρα της Land Rover προσαρμόζεται αυτόματα στο φορτίο και μπορεί (π.χ. στο Discovery S) να ανυψωθεί ή να χαμηλωθεί. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια μας γεμίζει η μονάδα ανάρτησης αέρα μας BILSTEIN B6 4600 για το Discovery III.

 • Jaguar

  Στη σειρά κατασκευής X350 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε σειρά ένα αμάξωμα αλουμινίου καθώς και μια μονάδα ανάρτησης αέρα για μέγιστη άνεση. Προς στιγμή προσφέρουμε στην αντικατάσταση προϊόντων σειράς εφαρμογές για τα μοντέλα της Jaguar XJ X350 και X358.

 • Porsche

  Η Porsche προσφέρει την προαιρετική ανάρτηση αέρα για τα μοντέλα Macan και Cayenne. Η προσφορά μας περιλαμβάνει εφαρμογές για τα μοντέλα Cayenne της σειρά κατασκευής 9PA και 92A, το Macan 95B, καθώς και το τελευταίο Cayenne μοντέλο PO536.

 • Volkswagen

  Τα premium μοντέλα VW Phaeton (3D_) και Touareg (7LA, 7L6, 7L7 και 7P5) εξοπλίζονται κατ’ επιθυμίαν με ανάρτηση αέρα και ελεύθερης επιλογής προγράμματα οδήγησης. Τα ανταλλακτικά σε ασυμβίβαστη ποιότητα αρχικού εξοπλισμού προέρχονται φυσικά από εμάς.

 • Bentley

  Όλα τα νεώτερα οχήματα της Bentley, όπως το Bentley Continental Coupé (3W_) και το Bentley Continental Cabriolet (3W_), διαθέτουν ανάρτηση αέρα σε σειρά, που είναι εξοπλισμένη με περισσότερους τρόπους λειτουργίας.

 • Audi

  Η Audi adaptive air suspension προσδίδει στα μεγάλα μοντέλα όπως το Audi A6 ή το Audi A8 απαλή άνεση κύλισης και σπορτίφ χειρισμό. Το χαρτοφυλάκιο ανταλλακτικών μας περιλαμβάνει επίσης μονάδες ανάρτησης αέρα για το Audi Q7 (4L).

Γίνετε βήμα προς βήμα ειδικοί στις αναρτήσεις αέρα με τα κατάλληλα βίντεο εγκατάστασης

Θέλω να τοποθετήσω αποσβεστήρες σε ένα...

Επαναφορά των ρυθμίσεών μου

Επιλογή τοποθεσίας ρύθμισης

Χρήσιμα περιεχόμενα και downloads

 • BILSTEIN B4 μονάδα ανάρτησης αέρα, φυλλάδιο
 • Λίστα ελέγχου προς αποφυγή σφαλμάτων εγκατάστασης
 • BILSTEIN B4 μονάδα ανάρτησης αέρα, αφίσα

Η Ακαδημία BILSTEIN

Σας προετοιμάζουμε για την αλλαγή, για να είναι και αύριο ικανοποιημένοι οι πελάτες σας.

Η Ακαδημία BILSTEIN προσφέρει για κάθε εφαρμογή, κάθε εταιρεία και κάθε προφίλ απαιτήσεων κομμένα στα μέτρα
τους πρακτικά σεμινάρια, που παρέχουν στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τα αμορτισέρ, τα συστήματα ανάρτησης και φυσικά και σχετικά με τις μονάδες ανάρτησης αέρα. Η προσφορά μας
περιλαμβάνει πλούσιες σε πληροφορίες θεωρητικές ενότητες και έντονες πρακτικές εντυπώσεις, από τις οποίες
θα επωφεληθούν οι πελάτες σας υπό τη μορφή ενός άριστου σέρβις, το οποίο με τη σειρά του θα αυξήσει μόνιμα τον δικό σας κύκλο εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή συγκεκριμένες ερωτήσεις, παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω της φόρμας.