Πιστοποιητικά

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού BILSTEIN σε πρακτική μορφή PDF.

Πιστοποιητικό, που βεβαιώνει ότι η ThyssenKrupp BILSTEIN GmbH έχει εισαγάγει και εφαρμόζει σύστημα ελέγχου ποιότητας στον τομέα κατασκευής και διάθεσης εξαρτημάτων αναρτήσεων για ελατήρια αναρτήσεων και αμορτισέρ, καθώς και για τα σχετικά ηλεκτρικά υποσυστήματα.

ΛΗΨΕΙΣ 109 KB

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού BILSTEIN σε πρακτική μορφή PDF. Πρότυπο ελέγχου: ISO/TS 16949:2009

Πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη δραστηριότητα της Thyssen Krupp BILSTEIN GmbH στον τομέα παραγωγής αμορτισέρ και εξαρτημάτων αναρτήσεων για γόνατα, αμορτισέρ και σετ αναρτήσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία με ανάπτυξη προϊόντων.

ΛΗΨΕΙΣ 1,82 MB

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού BILSTEIN σε πρακτική μορφή PDF.

Πιστοποιητικό βάσει των συμπληρωματικών οδηγιών για κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες πώλησης και συντήρησης οχημάτων και διάθεσης εξαρτημάτων οχημάτων βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία

ΛΗΨΕΙΣ 35,5 KB

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού BILSTEIN σε πρακτική μορφή PDF.

Πιστοποιητικό βάσει των συμπληρωματικών οδηγιών για κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες πώλησης και συντήρησης οχημάτων και διάθεσης εξαρτημάτων οχημάτων βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

ΛΗΨΕΙΣ 1,48 MB