Φιλοσοφίες για το χαμήλωμα

Η ασύμμετρη ανάρτηση έχει ως αποτέλεσμα χαμήλωμα περ. 60 mm στον μπροστινό άξονα και περ. 40 mm στον πίσω άξονα. Αυτό δίνει εντυπωσιακή σπορ εμφάνιση στο αυτοκίνητο.

Το συμμετρικό χαμήλωμα κατεβάζει το αυτοκίνητο συνολικά γύρω στα 30 mm. Με αυτό τον τρόπο τονίζεται η σπορ εμφάνιση και οδήγηση, χωρίς να χάνεται η άνεση.

Η ρυθμιζόμενη ανάρτηση επιτρέπει μεταβλητό και ομοιόμορφο χαμήλωμα κατά περ. 30-50 mm. Με αυτό τον τρόπο καθορίζετε εσείς την ισορροπία μεταξύ σπορ χαρακτήρα και άνεσης.